روش جلب موافقت جنس مخالف

نویسنده 

روش جلب موافقت جنس مخالف را بايد ياد گرفت. كم نيستند زن و مردهايي كه به دلايلي با هم اختلاف پيدا مي‌كنند، تحمل يكديگر براي‌شان دشوار است و گاهي به دلايل پيش پا افتاده راه‌شان به دادگاه مي‌رسد.

بيجي كلوب (سايت عروس و داماد)؛ اغلب حرف‌شان اين است كه نگاه و درك مشتركي از زندگي ندارند. مردها انتظار دارند زن‌ها مانند آن‌ها فكر كنند و خانم ها هم گمان مي‌كنند آقايان بايد شبيه آن‌ها احساس كنند و واكنش نشان دهند. فكر مي‌كنيم اگر همسرمان ما را دوست دارد بايد به گونه اي رفتار كند يا واكنش نشان دهد كه وقتي ما كسي را دوست داريم با او رفتار مي كنيم، غافل از اينكه اين دو جنس مخالف، متفاوت هستند. موضوعي كه اين هفته به آن پرداخته ايم و چكيده آن پيش روي‌تان قرار دارد مربوط به مهم‌ترين تفاوت‌ها در نوع نگاه زن و مرد است. اگر از اين تفاوت‌ها مطلع باشيد بسياري از تنش ها در زندگي مشترك‌تان كم مي‌شود و متوجه مي‌شويد دوست داشتن يكديگر براي حل مسئله كافي نيست.

 

كمك‌هاي دردسرساز

يكي از مهمترين تفاوت هايي كه مردان بايد بدانند اين است كه زن وقتي مشكلي را مطرح مي‌كند همدلي مي‌خواهد نه راه حل و علت‌يابي! اما مردها به دليل تفاوت‌ نوع نگاه‌شان گمان مي‌كنند كه زن به دنبال راه حل از اوست و به همين دليل در حال طرح مسئله است. مرد مي خواهد با حل مسئله به او كمك كند. در واقع مي خواهد احساس مفيد بودن داشته باشد و كمك كند اما معمولا با برخورد متفاوتي از سوي همسرش مواجه مي‌شود. اين جنس نمي‌داند كه وقتي زن مشغول طرح مسئله‌اي است مرد فقط با گوش دادن و برخورد همدلانه هم مي‌تواند حامي باشد. به همين دليل ممكن است حرف او را قطع و بلافاصله در مقام يك فرد همه چيزدان راهكار ارائه دهد و وقتي مي‌بيند كه برخلاف انتظارش زن از گفته‌هايش استقبال نمي‌كند درونش آشفته مي‌شود. يعني از يكسو زن از اينكه مرد گوش شنواي خوبي نداشته و شروع به ارائه راهكار يا نصيحت كرده ناراحت مي‌شود و از سوي ديگر مرد از اينكه برخلاف انتظارش، زن به راهكارهاي او روي خوشي نشان نداده احساس ناخوشايندي پيدا مي‌كند. در واقع مرد از نگاه خود قصد كمك داشته اما به دليل اطلاع نداشتن از تفاوت‌هاي زن و مرد در چنين شرايطي نتيجه عكس گرفته است. اين را به خاطر داشته باشيد كه وقتي زن در حال صحبت درباره مسائل و فشارهاي طول روز است فقط به يك گوش شنواي واقعي نياز دارد و همدلي، در چنين مواقعي دنبال راهكار نيست.

 

تغيير نافرجام

زنان خيلي وقت ها دنبال اين هستند كه همسرشان را تغيير دهند و از نگاه خود باعث رشد او شوند. به همين دليل گاهي شروع به ارائه پيشنهادهاي پشت سر هم مي‌كنند. اين موضوع، بسياري از مردان را عصبي مي‌كند غافل از اينكه زن وقتي مردي را دوست دارد مي‌خواهد به رشد او كمك كند. در واقع او قصد كمك دارد اما مرد به شكل ذاتي، از زاويه ديگري ماجرا را نگاه و گمان مي‌كند همسرش قصد كنترل او و سلطه جويي دارد. همين تفاوت نگاه باعث عكس العمل مرد و اختلاف مي‌شود. زن ها بايد دقت داشته باشند كه تلاش زيادي و توصيه هاي پي‌ در پي براي آنچه شما كمك به رشد مي‌دانيد ممكن است اسباب سرشكستگي مرد شود. بايد بدانيد وقتي بدون درخواست مرد به دنبال كمك به مرد باشيد او را به شدت آزار مي‌دهيد. مردها حتي روي مسائل كوچك حساس‌تر هم هستند. مثلا شما اگر براي يك كار ساده بخواهيد مدام راهكار بدهيد مرد ممكن است پيش خودش فكر كند وقتي شما در يك كار ساده به او اعتماد نداريد يعني او را فرد ضعيفي مي‌دانيد. كافي است يك هفته از انتقاد كردن يا نشان دادن راه حل خودداري كنيد آن وقت مي‌بينيد كه همسرتان بيش از گذشته رفتارهايي را در راستاي حمايت شما نشان مي‌دهد و عزت نفسش بيشتر مي‌شود.

 

نياز به اثبات خود

خانم‌ها دقت داشته باشيد كه براي يك مرد رسيدن به هدف، آن هم به تنهايي اهميت زيادي دارد. ذهن او اينطور طراحي شده كه وقتي هدفي را تنهايي به سرانجام مي‌رساند يعني صلاحيت و شايستگي خود را را ثابت مي كند و در نتيجه نسبت به خود احساس رضايت مي‌كند. به همين دليل آقايان در برابر راهنمايي و كمك هاي خانم ها مقاومت نشان مي‌دهند. مردها دنبال اين هستند كه مشكلات را تنهايي حل كنند يا تنهايي به هدف برسند و به همين دليل هم به ندرت از مشكلات با شما حرف مي‌زنند مگر اينكه به راهنمايي‌هاي تخصصي به شدت نياز پيدا كنند در غير اين‌صورت تقاضاي كمك را نشانه ضعف مي‌دانند. به طور كلي در دنياي مردان گفت و گو درباره يك مسئله يعني درخواست راهنمايي دارد و به دليل همين نگاه متفاوت نسبت به زن‌ها، وقتي همسرشان درباره مسئله اي صحبت مي‌كند بلافاصله و به شكل غريزي شروع به ارائه راهكار مي كنند و اين چيزي است كه زن در لحظه صحبت كردن نياز ندارد!

 

احساس رضايت متفاوت

در دنياي زنان روابط مهم‌تر از كار است، دقيقا برخلاف مردان! ابراز احساسات براي آنها بسيار مهم است. در ميان گذاشتن احساسات شخصي به مراتب از رسيد به هدف هم مهمتر است. درد دل كردن با مردي كه با همدلي شنونده خوبي باشد آنها را به رضايت مي‌رساند. در واقع احساس رضايتي كه زن‌ها از اين ارتباطات به دست مي‌آورند مانند همان احساس رضايتي است كه مردان از رسيدن به هدف كسب مي‌كنند. مثلا آقايان وقتي با هم به يك كافي شاپ يا رستوران مي‌روند راجع به اهداف خود و راه پيشرفت مالي و امثال آن صحبت مي‌كنند. اين كار به شكل غريزي است اما وقتي پاي يك زن به ميان مي آيد شرايط فرق دارد. بايد بدانيد كه خانم ها نشستن در رستوران را فرصتي براي تقويت روابط مي‌دانند، حمايت مي‌خواهند. نكته ديگر اينكه كمك به يك زن بدون درخواست او برايش بسيار ارزشمند و نشانه عشق است. براي يك زن، اثبات شايستگي اش مانند يك مرد اهميت ندارد و براي همين اگر به او پيشنهاد كمكي بدهيد آن را توهين نمي‌داند بلكه احساس مي كند چقدر دوست داشتني است.

 

مرد در غار تنهايي

مردها وقتي دچار استرس مي‌شوند در خودشان فرو مي‌روند تا زماني كه راه حلي پيدا كنند. حتي اگر راه حل پيدا نكنند سعي مي‌كنند با ورزش يا كارهاي هنري، روزنامه خواندن و هر كار ديگري آن را فراموش كنند. مرد با حل مسئله از غار تنهايي خود بيرون مي آيد پس فرصت تنهايي را از او نگيريد. او اغلب آنقدر درگير حل مسئله مي‌شود كه به طور موقت نسبت به هر چيز ديگري بي اعتنا مي‌شود و حواسش كمتر به شما هست. در چنين شرايطي او نمي‌تواند آنچه شما از نظر روحي نياز داريد را تامين كند. اما با توجه به اينكه بسياري از زن ها اطلاعي از اين تفاوت عملكرد ندارند فكر مي‌كنند چه اتفاقي افتاده كه مرد نسبت به او بي تفاوت شده است و مثل هميشه مورد توجه و محبت قرار نمي‌گيرد. حتي از اينكه مرد درباره مشكلش صحبتي نمي‌كند يا مشغول روزنامه و تلويزيون مي‌شود از او  مي‌رنجد و با سوال‌هايي همچون «چيزي شده؟» «مي‌دانم چيزي شده به من بگو» و مانند آن مرد را كلافه مي‌كنند. همانطور كه گفته شد مرد مي‌خواهد به تنهايي راه حلي پيدا كند تا احساس قدرت و رضايت از خود داشته باشد.

 

گوش شنوا براي زن باش

مردها بايد بدانند كه زن‌ها براي خروج از فشار استرس بايد درباره مسئله حرف بزنند. وقتي يك زن مسائلي كه باعث استرسش شده را با مرد قابل اعتمادش در ميان مي گذارد ناگهان احساس خوبي پيدا مي‌كند. دقت داشته باشيد كه خانم ها معمولا پس از صحبت درباره يك موضوع به سراغ مسئله بعدي مي‌روند و قرار هم نيست كه اين موضوعات از نظم خاصي پيروي كنند. اما اگر خانم‌ها احساس كنند كسي كه با او درد دل مي كنند حرف‌هاي‌شان را نمي فهمد احتمال دارد حتي از قبل هم ناراحت‌تر شوند. اما موضوع مهم اين است كه بسياري از آقايان فكر مي‌كنند زن‌ها وقتي درباره مشكلاتش صحبت مي‌كند قصد دارند مرد را مسئول اين همه فشار بدانند. به همين دليل مرد كه فكر مي‌كند مورد تحقير يا بدرفتاري قرار گرفته يا در خود فرو مي‌رود و خودش را مورد سرزنش قرار مي‌دهد يا عكس‌العمل نشان داده و يك دعواي خانوادگي شروع مي‌شود. غافل از اينكه زن فقط براي رسيدن به آرامش و احساس بهتر با او حرف مي‌زند و كافي است كه فقط گوش دهد. لطفا از شنيدن جزئيات هم خسته نشويد چون زن‌ها وقتي با شرح جزئيات مسائل خود را تعريف مي‌كنند حال‌شان بهتر مي‌شود.

 

انگيزه بدهيد

خانم‌ها! نگاهي به زندگي مرداني بيندازيد كه به حاشيه كشانده شده اند و جايگاه مرد مقتدر خانه را ندارند! در اين خانه‌ها خيلي چيزها سر جاي خودش نيست و گاهي مرد احساس مسئوليت هم نمي‌كند. اما لازم است بدانيد كه اغلب اين مردها توسط زن خانه انگيزه شان را از دست داده اند! مردها زماني انگيزه پيدا مي‌كنند كه احساس كنند مورد نياز هستند. اگر مردي احساس كند كه در خانه مورد نياز نيست و احترام ندارد به تدريج حالت انفعالي پيدا مي‌كند و نيرويش را از دست مي‌دهد و ادامه زندگي با آن زن برايش بسيار دشوار مي‌شود. در آن سوي ماجرا، اگر مرد احساس كند كه همسرش به او اطمينان كرده و براي تلاش هايش ارزش قائل است احساس توانمندي و رضايت از خود مي‌كند.

آقايان! اين موضوع در زن‌ها هم وجود دارد. اگر زني تسلي خاطر نداشته باشد حتي اگر به اجبار هم احساس مسئوليت كند اما به مرور دلسرد مي‌شود. زني را ببينيد كه احساس مي‌كند همسرش براي او احترام زيادي قائل است، بيشتر براي زندگي مشترك مايه مي‌گذارد. اغلب مردان نمي‌دانند كه براي زن، دانستن اينكه كسي به او علاقه دارد و حمايتش مي‌كند چقدر اهميت دارد. زن بايد احساس كند تنها نيست، كسي دوستش دارد و به او آرامش مي‌دهد.

 

تلنگر عروس و داماد

*عميق‌ترين ترس مرد اين است كه به اندازه كافي خوب نباشد و يا شايستگي لازم را نداشته باشد.

*وقتي زني مي گويد: «همه چيز خراب است» مرد اينطور تعبير مي‌كند: «يعني تقصير من است؟»

*خانم‌ها وقتي مي‌خواهيد راجع به شرايطي گلايه كنيد از اين جملات هم استفاده كنيد: «فكر نكني تو را مقصر مي دانم. نه هرگز تقصير تو نيست.» بعد ادامه دهيد.

*بسياري از زوج‌ها در چند دقيقه اول حرف هاي‌شان به مشاجره مي‌رسد. براي رسيدن به خواسته خود مذاكره كنيد نه مشاجره.

*برخي از مردان شاكي هستند كه همسرشان آن‌ها را سرزنش مي‌كند در حالي كه زن فقط درباره مسائل خود حرف مي‌زند و اصلا قصد سرزنش ندارد. اين تفاوت نوع نگاه مرد و زن است.

* اگر گاهي آقايان مي‌خواهند خود را عقب بكشند اشكالي ندارد. زياد دنبال‌شان ندويد. فرصت دهيد تا اشتياق شديد خود به عشق و محبت شما را احساس كنند.

*زن وقتي احساس كند كسي دوستش دارد عزت نفسش افزايش پيدا مي‌كند و اثرش در زندگي نمايان مي‌شود.

*مردان بين نياز به صميميت و محبت و نياز به استقلال خود تاب مي‌خورند و گاهي به همين دليل خود را عقب مي‌كشند اما پس از مدتي بازمي‌گردند.

*آقا! حتما لازم نيست يك كار خارق العاده انجام دهيد تا همسرتان را شاد كنيد. هر اقدام محبت آميز حتي كوچك شما در ذهن زن يك امتياز خوب و ماندگار است مگر اينكه وارد رنجش و بازي خطرناك محاسبه كار من و تو شده باشيد.

*مرد به عشق و محبت و قدرداني نياز دارد. لازم نيست براي او كادو بخريد. وقتي مرد احساس كند قدر او را نمي‌دانند دست از حمايت خود برمي‌دارد.

*درباره احساسات منفي همديگر صحبت كنيد. يادتان باشد كه همراه با سركوب كردن احساسات منفي، احساسات مثبت هم سركوب مي‌شود.

*بايد بپذيريم كه ما و همسرمان كامل و بدون نقص و ايراد نيستيم اما بايد در راستاي بهتر شدن و رفع نواقص حركت كنيم.

 

اين مطلب را هم پيشنهاد مي دهيم: نيازهاي اساسي زن و مرد

  • منبع خبر: سميرا مركدي / بيجي كلوب

آگهی‌های ویژه و فوری

جستجو در آگهی ها

دانستنی‌های زندگی

ژورنال‌های جديد

دارای نماد دو ستاره

ساعت و تاریخ

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
دوشنبه, ۱۶ سبتامبر ۲۰۱۹

تمام حقوق برای بی جی کلوب محفوظ است