اسباب کشی تضمینی

شماره تماس 09190410553
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۳-۲۱ ۲۰:۳۹:۵۳
اصلاح شده: ۱۳۹۸-۰۳-۲۱ ۲۰:۳۹:۵۳

توضیحات

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ استان اردبیل

◼➖ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺷﻬﺮﯼ وشهرستان
◼➖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ
◼➖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺯﺑﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ
◼➖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻋﺮﻭﺱ

◼➖ ما با ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎشما مشتری عزیز میباشد.
◼➖ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺗﺨﺼﺺ ماست. ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ

موقعیت

اردبیل, ایران

آخرین آگهی‌های ثبت شده

رپرتاژ آگهی‌ها

ژورنال‌های جديد

دارای نماد دو ستاره

ساعت و تاریخ

دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸
دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۱۹

تمام حقوق برای بی جی کلوب محفوظ است