پلن ها

پلن 1

محدودیت آگهی ها: 6
تاریخ انقضا: 90 روز
قیمت: تومان 15000
هزینه هر آگهی: تومان 2500

با خرید این پلن می توانید طی 3 ماه 6 آگهی رایگان هر کدام را به مدت 15 روز ثبت کنید. ثبت لینک سایت یا کانال+درج فیلم+3 عکس برای هر آگهی

جزییات اشتراک

تصاویر مجاز: 3
طول دوره آگهی: 15 روز
ویدئو:
وب سایت:
انواع:
مجموعه های غیر رایگان:
جزییات پروفایل کاربر:
اولین آگهی:
آگهی برجسته:
آکهی کادر دار:

پلن 2

محدودیت آگهی ها: 12
تاریخ انقضا: 180 روز
قیمت: تومان 27000
هزینه هر آگهی: تومان 2250

با خرید این پلن می توانید طی 6 ماه 18 آگهی رایگان هر کدام را به مدت 15 روز ثبت کنید. ثبت لینک سایت یا کانال+درج فیلم+3 عکس برای هر آگهی

جزییات اشتراک

تصاویر مجاز: 3
طول دوره آگهی: 15 روز
ویدئو:
وب سایت:
انواع:
مجموعه های غیر رایگان:
جزییات پروفایل کاربر:
اولین آگهی:
آگهی برجسته:
آکهی کادر دار:

پلن ویژه

محدودیت آگهی ها: 32
تاریخ انقضا: 360 روز
قیمت: تومان 60000
هزینه هر آگهی: تومان 1875

طی 360 روز 32 آگهی رایگان هر کدام را به مدت 30 روز ثبت کنید. ثبت لینک سایت یا کانال+درج فیلم+3 عکس برای هر آگهی+ درج فروش محصول

جزییات اشتراک

تصاویر مجاز: 3
طول دوره آگهی: 30 روز
ویدئو:
وب سایت:
خرید محصول:
انواع:
مجموعه های غیر رایگان:
جزییات پروفایل کاربر:
اولین آگهی:
آگهی برجسته:
آکهی کادر دار:

پلن ویژه ایرانیان گرجستان/ رایگان

محدودیت آگهی ها: 2
تاریخ انقضا: 30 روز
قیمت: تومان 0
هزینه هر آگهی: تومان 0

با توجه به افتتاح پلن ویژه ایرانیان گرجستان در سایت بی جی کلوب، هموطنان می توانند طی یک ماه 2 آگهی رایگان، هر کدام به مدت 15 روز ثبت کنند. (طرح آگهی رایگان تا پایان فصل بهار ادامه دارد)

در صورت نیاز به ثبت آگهی های بیشتر، می توانید هر یک از پلن های دیگر را خریداری نمایید.

جزییات اشتراک

تصاویر مجاز: 3
طول دوره آگهی: 15 روز
وب سایت:
انواع:
مجموعه های غیر رایگان:
جزییات پروفایل کاربر:
اولین آگهی:
آگهی برجسته:
آکهی کادر دار:

بانک آگهی های بی جی کلوب

دانستنی های زندگی

آخرین فروشی ها و خدماتی ها

طراحی سایت و فروشگاه مجازی

دارای نماد دو ستاره

کانال بی جی کلوب

ساعت و تاریخ

جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
جمعه, ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

تمام حقوق برای بی جی کلوب محفوظ است